مشهد بیش از 3 میلیون جمعیت دارد و سالانه بیش از 30 میلیون توریست و زوار با فرهنگ های مختلف به این شهر سفر میکنند ولی مردمان این شهر آداب و رسوم و سنت های خاص خود را همچنان حفظ کرده اند.
شهر مشهد به شهر عصاره تدب و آداب و رسوم ایران معروف است.
بدلیل اینکه مشهد شهری خشک و کم آب است، مراسم های طلب باران بسیار مرسوم است به این صورت که زنان و دختران،باستفاده از دوتکه و چوب و پارچه،عروسکی درست میکنند و آن را همراه با اشعار و تصنیف هایی در جمعیت، در سطج شهر میگردانند.
همچنین مردم روستا ها با پختن آش به این فرآیند کمک میکردند.
مردم مشهد،نماز باران را بر بالای کوه یا تپه میخوانند و معتقدند بعد از نماز و مراسم طلب،حتما باران خواهد بارید.
در آیین کهن مردمان خراسان،آیین پلهوانی و جوانمردی از کهن ترین آنها است که پهلوانان شهر در مراسم های عروسی و...برای حفظ آمادگی جسمانی خود و سرگرمی،مسابقاتی در قالب کشتی با چوخه که نوعی لباس پشمی است که در جنگ بر تن میکنند،برگزار میکنند.
همچنین به افراد برتر این مسابقات، کله قند یا همان قندبر هدیه میدادند. این رسم امروزه همچنان پا برجاست که در قندبر را در کنار جوایز دیگر هم اهدا میکنند.
در مشهد محله ای به نام محله جدید وجود دارد که محل سکونت یهودیان در این شهر بود.
علاوه بر یهودیان، ارمنی ها هم از قرن نوزدهم و در زمان حکومت قاجار،وارد مشهد و در شهر های مشهد،قوچان،نیشابور و سبزوار شدند.
علاوه بر این ها، مردمان مشهد صنایع دستی خاص خود مثل
پوستین دوزی
سنگ و هرکاره تراشی
فرش
گلیم،نمد و ارغوان بافی
و همچنین سماور سازی را دارند.
علاوه بر اینها، فیروزه یکی از قدیمی ترین سنگ های شناحته شده در دنیا است که بدلیل فراوانی آن در مشهد و نیشابور،فیروزه تراشی به هنر خاصی برای مشهدیا تبدیل شده.
مردمان مشهد آداب و رسوم و فرهنگ خاص خود را دارند که برای بسیاری از مسافران تور مشهد بسیار جذاب است.
از نظر شما کدامیک از آداب و رسوم مردم مشهد از شیرینی خاصی برخوردار است؟