دبی سالانه بیش از 20 میلیون مسافر دارد که هر کدام به یک دلیلی به این شهر سفر میکنند.
برای سفر به دبی باید مجوز ورود به این شهر که همان ویزا است را دریافت کنید.
این شهر مقررات و قوانین سخت گیرانه ی خود را دارد که در صورتیکه شخصی این قوانین را نداند و به این شهر سفر کند، با مجازات و جریمه های سنگین شامل چندین ماه زندان و... روبرو خواهد شد.
این شهر 3نوع ویزای توریستی دارد:
ویزای توریستی-تجاری 14روزه(به این ویزا، ویزای ترانزیت هم میگویند)
ویزای توریستی 30روزه
ویزای توریستی 90 روزه
که خود این ویزا ها انواع مختلفی دارند:
ویزای عادی با قیمت تقریبی 260 درهم
ویزای فوری با قیمت تقریبی 260 درهم
ویزای نیمه فوری با قیمت تقریبی 330 درهم
ویزای یک ماهه با قیمت تقریبی 390 درهم
در صورتیکه شخصی یکی از این ویزا ها را انتخاب کند و بیش از مدت ذکر شده در این شهر بماند، ملزم به پرداخت جریمه خواهد شد.
همچنین بدلیل اینکه سفارتی برای دریافت ویزا وجود ندارد،نیازی به مصاحبه حضوری نیست.
از جریمه ها و مجازات این شهر که گردشگران تور دبی باید بدانند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اگر زودتر از موعد ویزا،به این شهر سفر کنید و یا بعد از انقضای ویزا، از این شهر قصد خارج شدن داشته باشید، مبلغ 5هزار درهم جریمه،زندان، روز دوم 200 درهم، و روز های دیگر به ازای هرروز، 100 درهم.
جرمیه سنگین و زندان برای کسانی که ویزای آنها به واسطه همراهشان صادر گردیده ولی آنها بدون همراهشان به دبی سفر کرده اند.
جریمه شدن به مبلغ 5هزار درهم در صورت به همراه داشتن قرص های آرام بخش و یا مواد مخدر.
ملزم به پرداخت همه ی خسارت ها و جریمه ها در مدت 48 ساعت در صورت نقض قوانین دبی.
به همراه داشتن دفترچه بیمه خصوصی بدلیل بالا بودن هزینه های درمان در این شهر.