یونان یکی از تاریخی ترین و پرجاذبه ترین کشور های دنیا میباشد که اکثر بناهای تاریخی آن، قدمت هزار ساله دارند.
وجود صدها بنای تاریخی با قدمتی هزار ساله در یونان، در فرهنگ مردم یونان نیز تاثیر گذاشته است و مردم یونان نیز به صورت سنتی و گذشته زندگی میکنند و تعداد یونانی هایی که به شکل مدرن امروز زندگی میکنند، کمتر از یونانی هایی است که زندگی و آداب و رسوم گذشته را دارند.
مردم یونان فرهنگی دارند که مملو ازسنت ها و رسم های خاص یونان میباشد که در گذشته انجام میشده است.
در آداب و رسوم ازدواج در فرهنگ مردم یونان، عروس ها روبنده قرمز با خود دارند که طبق عقیده مردم یونان، رنگ روشن آن باعث میشود در روز عروسی، شیطان و اجنه از عروس دور باشند. همچنین در فرهنگ مردم یونان، الماس به اشک های خدایان معروف است و انگشتر الماس، نشانه شعله های عشق میباشد.
در فرهنگ مردم یونان، سه شنبه، نحس ترین روز میباشد و علت آن این است که در سال 1453، شهر قسطنطنیه طی یک اتفاق عجیب از دست یونانی ها خارج شد و به تصرف مردم عثمانی درآمد. به همین دلیل در فرهنگ مردم یونان، شروع کار در روز سه شنبه عاقبت خوشی ندارد.
در فرهنگ مردم یونان، خروس، نماد مرگ دارد و اگر کسی صدای خروس بشنود، شعر مخصوصی را با خود تکرار میکند.
از آن طرف، در فرهنگ مردم یونان، استخوان خفاش نماد خوش شانسی میباشد. این موضوع باعث شده هرکسی که با تور یونان به این کشور سفر میکند، هر یونانی با یک استخوان خفاش به همراش را مشاهده کند.

برخلاف اکثر مردم دنیا، در فرهنگ مردم یونان، عدد سیزده، نماد خوشبختی و خوش شانسی میباشد. طبق عقیده برخی، سیزده نماد حضرت عیسی است. ولی همانطور که گفتیم، در فرهنگ مردم یونان، سه شنبه روز نحسی میباشد و اگر عدد 13 در روز سه شنبه باشد، باز هم روز نحسی است و مردم یونان در این روز بسیار مراقب هستند.