اسپانیا کشوری 50 میلیون نفریست که یکی از بهترین و عجیبت تری و غنی ترین فرهنگ های دنیا را در وسعت 505990 کیلومتر مربعی خود حفظ کرده است.
فرهنگ مردم اسپانیا فرهنگی مدرن تاریخی است که در کنار زندگی مدرنی که دارند،فرهنگ و آداب و رسوم تاریخی خود که قدمتی چند هزار ساله دارد را حفظ کرده اند. همین موضوع باعث شده که سالانه میلیون ها گردشگر بخاطر فرهنگ و سنت های مردم این کشور،به اسپانیا سفر کنند و این کشور را به 5 مقصد برتر گردشگری در اروپا تبدیل کنند.
اسپانیا مکان های تاریخی زیادی مثل دیوار های رومی،برج هرکول،صومعه ی سلطنتی ماریا گوادلوپ و آثار زیادی که در فهرست میراث تاریخی یونسکو قرار دارد که جایگاه دوم این لیست را برای خود دراورده، دارد که بیانگر فرهنگ و تاریخ این کشور است.
یکی از دلایلی که فرهنگ اسپانیا اینگونه شده است،هجوم کشور های مختلف به این سرزمین بخاطر موقعیت جغرافیایی آن بوده است.
امپراتوری روم در سال های 205 تا 210 قبل از میلاد به کارتاژ ها حمله کردند. کارتاژ ها گروهی بودند که به اسپانیا که محل سکونت مردم ایبری و نژاد سلت بود حمله کردند و آثاری مانند نقاشی هایی که در غار آلتامیرا است را بوجود آوردند. بعد از حمله ی رومی ها به کارتاژها، مسیحیت به اسپانیا آورده شد که باعث شده ریشه ی دین،زبان و قوانین امروزه ی اسپانیا را پدید آورد.
همچنین قبل از اینکه رومی ها توسط قبایل گاتیک بیرون رانده شوند،کشاورزی،طبق قانون رومی ها در این کشور انجام میشد و صادرات،تجارت این کشور بود.
بعد از آنکه مسلمانان به اسپانیا حمله کردند و گاتیک هارا شکست دادند،اسلام در این کشور بیش از 700 سال دوام داشت.
سپس در سال 1492 لیدی ایزابل کستایل به همراه لرد فردینان آراگون مسلمانان را همزمان با کشف آمریکا توسط کریستف کلمب شکست دادند.
امروزه اسپانیا بیش از 3هزار جشن و فستیوال های مختلفی را در فرهنگ خود دارد که برای مردمش بسیار مهم است.
همچنین رسم هایی مثل گاو بازی نیز از سنت های مردم این کشور است که توسط یونانی ها وارد این کشور شده و برای گردشگران تور اسپانیا میتواند بسیار جذاب باشد.