فرانسه یکی از بهترین کشور های جهان برای گردش،تفریح،کار و تحصیل است.
این کشور در وسعتی 643801 کیلومتر مربعی،جمعیتی 70 میلیونی،جاذبه های گردشگری و تفریحی،اقتصاد عالی و دانشگاه های معتبری را در خود جای داده است.
هرکی از سرتاسر دنیا بخواهد به این کشور سفر کند، بسته به نیاز خود برای گردش،تفریح،کار یا تحصیل باید یکی از ویزا های این کشور را دریافت کند.
ویزاهای این کشور چند نوع است:
ویزای شینگن توریستی: ویزای شینگن برای گردشگران تور فرانسه انواعی دارد:
ویزای اتحادیه شینگن: با این ویزا میتوان هر 6 ماه یکبار،حداکثر 90روز به کشوره های عضو این اتحادیه سفر کرد.
ویزای اعتبار محدود منطقه ای:میتوان با این ویزا به چند کشور ناحیه ی شینگن نیز سفر کرد
ویزای پزشکی
ویزای تجاری:برای این ویزا نیاز به آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و اظهارنامه ثبت در ثبت شرکت*ها، کارت بازرگانی یا پروانه کسب، پرینت گردش حساب بانکی میباشد. همچنین برای شغل های آزاد،کپی جواز کسب و صورتحساب گردش حساب بانکی 6 ماهه نیاز است.
ویزای تحصیلی
ویزای ازدواج شهروندی
ویزای نخبگان
ویزای مقامات رسمی